Hallstahem köper Solel

från Mälarenergi och Solparken

I februari 2014 invigdes Sveriges största solpark. Tack vare Mälarenergis samarbete med ägarna, Kraftpojkarna, kan vi köpa solel som produceras i parken. Solparken ligger mellan Västerås och Enköping och beräknas producera över 1,2 miljoner kWh per år, det motsvarar hushållselen i cirka 400 lägenheter under ett år.

Solparken innehåller 92 solföljare om vardera 72 kvadratmeter. På varje solföljare ryms 36 solcellspaneler.

Solföljarna är monterade med dubbla axlar som gör dem rörliga, på så vis följer de solen och utnyttjar instrålningen maximalt.
Solparken täcker en markyta på cirka 40 000 kvadratmeter.

Genom att vara delaktig i projektet verkar vi i Hallstahem tillsammans med andra aktörer för en bättre och renare miljö!

solpark